นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะกับเว็บไซต์และการให้บริการที่ควบคุมดูแลโดย บริษัท แอลจีอีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“แอลจีอี” หรือ “เรา”) ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวจะมีการอ้างถึงหรือโพสต์และรวบรวมข้อมูลผ่านทาง http://www.lgaircare.com, บริการโทรลูกค้าถึงแอลจีอีหรือบริการโทรลูกค้าถึงศูนย์รับแจ้งหรือคอล์เซ็นเตอร์ของบริษัทในเครือของแอลจีอี และผ่านทางบัตรลงทะเบียนสินค้า (เรียกโดยรวมว่า “ไซต์”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่จัดเก็บในระบบออฟไลน์ หรือข้อมูลที่บุคคลที่สามโพสต์ไว้บนไซต์ 

ในการใช้ไซต์ ท่านต้องยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมทั้งยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ระบุไว้ด้านล่าง หากท่านไม่ยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ขอความกรุณาให้ท่านงดใช้ไซต์นี้


1. บทนำ

http://www.lgaircare.com เป็นเว็บไซต์ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์แอลจีอี นอกจากนี้ยังมีบริการลูกค้าสัมพันธ์แก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันที่เราได้รับข้อมูลมาจากการใช้งานไซต์ของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้บังคับกับข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในไซต์เท่านั้นและไม่นำไปใช้กับข้อมูลที่จัดเก็บโดยแอลจีอีด้วยวิธีการอื่น
แอลจีอีสงวนสิทธิในการเพิ่มหรือลบการให้บริการบนไซต์และปรับเปลี่ยนการให้บริการเป็นครั้งคราว
ไซต์นี้อาจจัดให้มีการเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังบริการอื่นๆ ที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของและดำเนินการ การให้บริการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นไม่รวมอยู่ในขอบเขตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และการให้บริการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวจะมีนโยบายการจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นของตนเอง เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายเหล่านั้น แอลจีอีจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก


2. แอลจีอีได้รับข้อมูลอะไรบ้าง

มีหลายวิธีด้วยกันที่เราอาจใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของท่าน ตัวอย่างด้านล่างคือวิธีการที่เราอาจใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของท่าน


ข้อมูลที่เราได้รับจากท่านผ่านการใช้งานบนไซต์จะแยกออกเป็นแต่ละประเภทดังต่อไปนี้:


3. แอลจีอีจะใช้ข้อมูลที่ได้รับมาอย่างไร

เราจะใช้ข้อมูลของท่านที่ได้จัดเก็บผ่านทางหน้าไซต์หลักเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


4. การใช้ข้อมูลร่วมกัน


5. การจัดเก็บและการใช้ข้อมูลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี (ผู้เยาว์)

เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์ แอลจีอีจะไม่จัดเก็บหรือขอข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรืออนุญาตให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ใช้งานไซต์ของแอลจีอี หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี โปรดงดเว้นการลงทะเบียนบนไซต์นี้ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการใช้หรือเข้าถึงไซต์ของแอลจีอี ทางแอลจีอีขอสงวนสิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งทันทีหากพบว่ามีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี


6. การส่งข้อมูลไปต่างประเทศ

แอลจีอี, บริษัทในเครือ, บริษัทสาขาและผู้จัดหาอาจใช้ข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศที่ท่านอยู่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการท่านและวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลในหลายประเทศเหล่านี้อาจมีการบังคับใช้ในระดับที่แตกต่างกันออกไปจากประเทศที่ท่านอยู่ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านออกไป เราจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกคุ้มครองในระดับเดียวกัน โดยการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านได้ยอมรับโดยชัดแจ้งต่อเรา ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจและผู้จัดหาในการประมวลผลข้อมูลของท่านในเขตอำนาจของประเทศใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเทศเกาหลีใต้และประเทศสหรัฐอเมริกาให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


7. แอลจีอีจะเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้นานเท่าใด

เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นที่เราจะให้ท่านใช้ไซต์หรือตามวัตถุประสงค์อื่นที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้


8. คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ

เมื่อท่านใช้งานไซต์ เราและหุ้นส่วนของเราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เราอาจใช้ทั้งเซสชั่นคุกกี้ (Session Cookies) และเพอร์ซิสแทนท์คุกกี้ (Persistent Cookies) โดยเซสชั่นคุกกี้จะหายไปหลังจากที่ท่านปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บไซต์ แต่เพอร์ซิสแทนท์คุกกี้จะยังคงอยู่แม้ว่าท่านจะปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บไซต์ไปแล้วก็ตามและอาจใช้เพอร์ซิสแทนท์คุกกี้ดังกล่าวในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ในครั้งต่อๆ ไป โปรดทราบว่าหากท่านลบหรือเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้งานคุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เมื่อท่านใช้งานไซต์ หุ้นส่วนของเราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับธุรกรรมการออนไลน์ของท่าน หุ้นส่วนของเรายังอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับธุรกรรมการออนไลน์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆของท่านในบางเวลา ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยหุ้นส่วนของเรา


9. การเลือกรับข้อมูล

ในบางครั้ง เราจะติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานที่สมัครใช้บริการของเราผ่านทางอีเมลล์หรือข้อความ อาทิเช่น เราอาจใช้อีเมลล์ของท่านเพื่อยืนยันคำขอของคุณ, เพื่อแจ้งเตือนการชำระเงิน, เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการของเราและเพื่อแจ้งเตือนหรือเปิดเผยอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด แม้ว่าท่านเลือกที่จะไม่รับข้อความทางการตลาด โปรดทราบว่านี่คือผลประโยชน์ของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถที่จะส่งข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาดบางอย่าง อาทิเช่น การแจ้งเตือนการชำระเงิน และในบางกรณีที่เราอาจต้องแจ้งเตือนท่านตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ เราอาจส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับการตลาดให้ท่านทราบและในกรณีนี้ ทางเราจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อนเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะไม่รับข้อความหากท่านไม่ต้องการได้รับการติดต่อสื่อสารทางอื่นจากเรา เช่น อีเมลล์หรือการปรับปรุงจากเราที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าและบริการที่เรานำเสนอบนไซต์หรือในกรณีที่ท่านไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลร่วมกันกับบุคคลภายนอก การเลือกรับข้อมูลนี้อาจทำได้โดยการกดเลือกหรือเลือกออกในช่องรายการที่ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูล หรือโดยการติดต่อเราผ่านทาง Line : shorturl.at/kEKR3 เราจะดำเนินการยกเลิกโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าท่านอาจยังคงได้รับข้อความในบางครั้งจนกว่าทางเราจะดำเนินการยกเลิกโดยเสร็จสมบูรณ์ ท่านอาจเลือกที่จะไม่รับอีเมลล์ได้โดยการกดปุ่ม “ยกเลิก” บนข้อความอีเมลล์


10. ฟอรั่ม, ห้องสนทนาและพื้นที่โพสต์สาธารณะอื่นๆ

โปรดทราบว่าบุคคลอื่นที่มีการใช้งานอินเตอร์เนตนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้โพสต์ลงในกระดานเขียน (Review Board), ห้องสนทนา (Chat Room), ฟอรั่มหรือพื้นที่โพสต์สาธารณะอื่นๆ ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการให้บุคคลเหล่านั้นทราบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิเช่น อีเมลล์ ให้ท่านงดโพสต์ข้อความดังกล่าวลงในพื้นที่สาธารณะ


11. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลที่จัดเก็บในไซต์เท่านั้น ไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้


12. การโอนสิทธิ

ในกรณีที่มีการจำหน่ายหรือยึดครองสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราโดยบุคคลอื่น หรือมีการควบรวมกิจการ ท่านอนุญาตให้เราโอนสิทธิ์ในข้อมูลที่จัดเก็บผ่านทางไซต์นี้ด้วย


13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้ทันสมัยเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า แม้ว่าเราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าผ่านทางหน้าไซต์หากมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและท่านจะถูกขอให้ยอมรับการปรับปรุงดังกล่าว ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้มีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านอาจถูกจำกัดสิทธิในการให้บริการบางอย่าง


14. ความปลอดภัย

เราใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามเนื่องจากการออกแบบของอินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตลอดเวลาและปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกการควบคุมของเรา เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการสื่อสารระหว่างท่านและไซต์จะปราศจากการเข้าถึงโดยบุคคลภายนอก หรือแอลจีอีจะไม่ผิดชอบต่อการละเมิดความปลอดภัย เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบใดๆ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากข้อผิดพลาดในการส่งหรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายของบุคคลภายนอกหรือการตัดสินใจของท่านที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ท่านยังจะต้องดำเนินการตามความเหมาะสมในการเก็บรักษารหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับและเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่เป็นประจำ

หากเราพบว่ามีการละเมิดระบบความปลอดภัยเกิดขึ้น เราอาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการละเมิดดังกล่าวผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการป้องกันที่เหมาะสมบนเว็บไซต์นี้ หรือให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลกับเราได้ โดยท่านยอมรับว่าเราสามารถสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับมาตรการการความปลอดภัยผ่านการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ของท่าน ซึ่งเราอาจโพสต์ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของเราเมื่อมีการฝ่าฝืนความปลอดภัยเกิดขึ้น รวมถึงเราอาจส่งอีเมลถึงท่านตามที่อยู่อีเมลที่ท่านให้ไว้กับเรา และท่านอาจมีสิทธิในการได้รับการแจ้งการละเมิดความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร โดยขึ้นอยู่กับว่าท่านอาศัยอยู่ ณ ที่ใด

ตามที่เรานั้นได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราขอรับประกันว่าเรามีระดับการป้องกันความปลอดภัยที่เพียงพอตามมาตรฐานความปลอดภัยของเรา โดยเราได้จัดเตรียมเทคโนโลยีและนโยบายอย่างเต็มทื่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตและการใช้งานที่ไม่เหมาะสม


15. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิขอ เข้าถึง แก้ไขและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งข้อมูลดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของแอลจีอี รวมทั้งมีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว โดยท่านสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 19.


16. การเพิกถอนความยินยอม

ท่านสามารถที่จะเพิกถอนความยินยอมหากท่านไม่ต้องการให้แอลจีอีทำการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านโดยการกดเลือกหรือเลือกออกในช่องรายการที่ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูล หรือโดยการติดต่อเราผ่านทาง Line : shorturl.at/kEKR3 เราจะดำเนินการยกเลิกความยินยอมโดยเร็วที่สุด

ในกรณีที่ท่านเพิกถอนหรือไม่ยินยอมให้แอลจีอีใช้ข้อมูลของท่าน หรือให้แอลจีอีดำเนินการลบข้อมูลของท่านออกจากระบบของแอลจีอี อาจทำให้ท่านไม่สามารถรับบริการจากแอลจีอีได้ หรืออาจทำให้บริการที่ท่านได้รับจากแอลจีอีไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลของท่านออกจากระบบนั้น แอลจีอีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินการลบข้อมูลของท่านออกจากระบบด้วยเทคโลโลยีและความสามารถของระบบงานในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงได้รับการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของแอลจีอี เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบ หรือในกรณีที่เกิดจากการการกระทำใด ๆ ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายต่อบุคคลหรือซอฟต์แวร์อื่น ตลอดจนเพื่อเก็บเป็นพยานหลักฐาน หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ


17. การทำลาย

ท่านมีสิทธิขอให้แอลจีอีดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เมื่อข้อมูลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (๒) เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ของท่านและแอลจีอีไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ต่อไป (๓) เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และแอลจีอีไม่อาจปฏิเสธคำขอตามกฎหมายได้ หรือเป็นการคัดค้านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (๔) เมื่อข้อมูลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้


18. กฎหมายที่บังคับใช้ / สถานที่ / ศาล

ข้อตกลงนี้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย บรรดาข้อพิพาท ข้อถกเถียง และข้อขัดแย้งทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะระงับโดยวิธีทางศาลที่มีเขตอำนาจ

 


19. การติดต่อกับแอลจีอี

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือติดต่อเพื่อการอื่นๆ โปรดติดต่อมายังเราที่ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 75/81 อาคารริชมอนด์ ชั้น 22 สุขุมวิท 26 (ซอยอารี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-204-8888 หรือ thanakharn.boonpised@lge.com และเบอร์โทร 063-270-4084 ข้อมูลที่ท่านระบุมาจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้


20. การส่งข้อความ/ติดต่อกลับถึงผู้ใช้

สำหรับท่านผู้ใช้บริการงานซ่อมกับแผนกบริการลูกค้าและยินยอมให้บริษัทฯส่งข้อมูล และ/หรือข่าวสารที่แจ้งโดยผ่านทางข้อความ (SMS) ถึงท่านได้ ทางบริษัทฯจะส่งข้อมูล และ/หรือข่าวสารที่แจ้งโดยผ่านทางข้อความ (SMS) จำนวน 2 ข้อความเป็นอย่างน้อยต่อ 1 งานบริการ เพื่อแจ้งข้อมูลสถานะของงานบริการ และ/หรือข้อมูลต่างๆของงานบริการให้ท่านทราบ โดยบริษัทฯจะรวบรวมและบันทึกเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ของท่านโดยอัตโนมัติ และ/หรือบันทึกเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ท่านได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริการลูกค้าเพื่อความสะดวกในให้บริการ โดยบริษัทฯมีสิทธิกําหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและวิธีการ และ/หรือช่องทางการให้บริการ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า